Skip to content

Regulaminy

Skrócony regulamin usługi hostingowej eximius.pl

  1. eximius.pl zobowiązuje się zapewnić nieprzerwane i poprawne działanie serwerów poczty i www na których realizowana jest usługa hostingowa.
  2. Dla zapewnienia prawidłowego działania hostingu realizowane są prace serwisowe, ograniczające dostęp do usług, jednak są one przeprowadzane w godzinach niskiego ruchu, zaś planowane przerwy serwisowe w skali roku nie przekraczają łącznie kilku godzin. Wszelkie ewentualne awarie techniczne są usuwane bezzwłocznie. Z naszych statystyk wynika, że zdarzają się ona raz na kilka lat i ograniczają jedynie część usług – np tylko pocztowe i to na krótki czas.
  3. Usługa hostingowa o ile nie jest rozliczana w abonamencie administracji serwisem www,  płatna jest z góry na podstawie faktury. Do podstawowej opłaty hostingowej doliczane są usługi dodatkowe (np większa przestrzeń na dysku) lub wykupione domeny.
  4. Prace administracyjne polegające na zarządzaniu skrzynkami pocztowymi, wsparciem przy realizacji przywracania danych, zmianami haseł do poczty są bezpłatne. Praktycznie wszystkie operacje hostingowe, wraz z przenoszeniem i rejestracją domen można realizować samodzielnie przez panel zarządzania usługą hostingową.
  5. Usługa hostingowa jest niezwłocznie blokowana w przypadku stwierdzenia nielegalnego sposobu użycia hostingu – np rozsyłania spamu, czy też publikowania nielegalnych treści, no rasistowskich, pornograficznych lub promujących nienawiść.
  6. Usługi pocztowe lub nawet całe konto hostingowe Klienta mogą być zablokowane automatycznie przez zabezpieczenia serwera w momencie wykrycia niepożądanej aktywności wskazującej np na włamanie na skrzynkę pocztową (i rozsyłkę spamu) lub infekcję serwisu www powodującą nadmierne obciążenie serwera wrogimi skryptami. Odblokowanie jest możliwe po dopełnieniu procedury sprawdzającej i zabezpieczającej konto i/lub usunięciu złośliwych skryptów z przestrzeni www.
  7. Wszystkie Konta hostingowe podlegają usłudze codziennej kopii bezpieczeństwa. Przywrócenie danych z przestrzeni email lub www można wykonać samodzielnie przez panel Klienta lub kontaktując się z eximius.pl. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są w nocy, dlatego ewentualne przywrócenie usług do stanu poprzedniego możliwe jest w godzinach dziennych.

Usługa hostingowa realizowana jest we współpracy z partnerem informatycznym – firmą H88 S.A. z Poznania, działającej pod marką Ogicom i zapewniającym 24h wsparcie administracyjne serwerów pocztowych i www, zaawansowane i bezpieczne centrum hostingowe z bezpiecznym zasilaniem, regularnymi kopiami bezpieczeństwa danych oraz symetryczne łącza internetowe wysokiej przepustowości do kilku operatorów naraz.